Mikrobiyal Gübre Üretimine Yönelik Yeni Projemiz Kabul Edildi

Haberler

Comments (0) 16/12/2021 /

Firmamız tarafından TÜBİTAK 1507 – KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI kapsamında sunulmuş olan “Hayvansal Atık İşleme Tesisi Atıksularının Mikrobiyal Gübre Üretiminde Kullanılması” başlıklı projemiz kabul edilmiştir.

Projenin öncelikli hedefi, hayvansal atıksu kullanılarak organik mikrobiyal gübre üretiminin araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında hayvansal atıksuların karakterizasyonu, laboratuvar ölçekli kesikli sistemde mikroalg üretimi için optimum şartların belirlenmesi ve optimize edilmiş koşullar altında arazi ölçekli sürekli sistemde mikroalg yetiştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Böylece mikroalgler ile hayvansal atıksu değerlendirilerek çevre kirlenmesinin önüne geçilecektir. Ayrıca yüksek oranda nütrient giderimiyle birlikte yüksek biyokütle konsantrasyonlarına ulaşılması hedeflenmektedir. Bu şekilde hasatlama ihtiyacı oluşmadan doğrudan uygulamanın mümkün olacağı bir ürün elde edilmesi beklenmektedir. Üretilmesi planlanan canlı alg gübresinin muadili ya da benzeri yurt dışından ithal edilmekte milli kaynaklarımız ülkeden dışarıya çıkmaktadır. Bu çalışma ile biyolojik kaynaklarımızdan yerli mikroalgal biyogübre üretimi yapılacak ve katma değer sağlanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir