Mühendislik, Araştırma, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Atık Yönetimi

  Atıkların etkin yönetimi için; kentsel ve endüstriyel atıkların toplanması, geri kazanımı ve düzenli depolanması, ayırma tesisleri, mekanik-biyolojik ön arıtma, kompostlaştırma, sızıntı suyu arıtımı, sıfır atık yönetimi, tehlikeli atıklar ve entegre atık yönetim sistemleri ile ilgili hizmetler sunmaktayız.
  Daha Fazla
 • Atıksu Yönetimi

  Evsel ve endüstriyel atıksuların yönetiminde; atıksuların arıtılması, geri kazanımı, yenilikçi yöntemlerle arıtma tesisi tasarımı, proses tasarımı, işletme, işletme sorunlarının çözümü, geri kazanım ve enerji eldesi odaklı yeni metotların uygulanması konularında hizmetler sunmaktayız.
  Daha Fazla
 • Enerji

  Doğayla uyumlu sürdürülebilir bir üretim için enerji ve kaynaklarımızı etkin kullanmayı hedefleyen yenilenebilir enerji sistemlerinin geliştirilmesi, atıktan enerji üretimi ve enerji verimliliği alanlarında akademik ve teknik destek hizmetleri sunmaktayız.

  Daha Fazla
 • Projelendirme ve Uygulama

  Yenilikçi anlayışla, çözüm odaklı, müşteriye özel çözüm bakış açısıyla teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, proje ve uygulamalarımızı gerçekleştirmekteyiz.
  Daha Fazla
 • Fizibilite ve Planlama

  Yapılacak projelerin, günümüzde ve gelecekte oluşacak tüm ihtiyaçları karşılamasını hedefleyerek gerekli fizibilite ve planlama hizmetleri sunmaktayız.
  Daha Fazla
 • Eğitim ve Danışmanlık

  Akademik ve Saha Deneyimli personelimiz ile atık yönetimi, atıksu yönetimi ve enerji verimliliği gibi konularda danışmanlık hizmetleri ve eğitimler vermekteyiz.
  Daha Fazla

Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalarımız Projeler

Güncel Şirket Haberleri Haberler

Haberler

Mikrobiyal Gübre Üretimine Yönelik Yeni Projemiz Kabul Edildi

Firmamız tarafından TÜBİTAK 1507 – KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK...

Read more

Haberler

Aktan Organik Gübre Tesisimiz Tamamlandı

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Karahalil Beldesi sınırları içerisinde...

Read more

Haberler

KOSGEB Destekli Yeni Projemiz Kabul Edildi

“Hayvansal Atık İşleme Tesis Atıksularının Gazlaştırılması ve...

Read more

Haberler

Çiftliğim Organik Gübre Tesisimiz Tamamlandı

Yalova İli, Altınova İlçesi, Fevziye Köyü sınırları içerisinde...

Read more

Blog