Akademik ve Saha Deneyimli teknik personelimiz ile her türlü mühendislik çözümleri, proses tasarımları, atık yönetimi, atıksu yönetimi ve enerji gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktayız ve bu bağlamda eğitimler vermekteyiz.

Yerel yönetimlere, endüstriyel tesislere, küçük/büyük ölçekte işletmelere, tarım işletmelerine, hayvan çiftliklerine çevre ve enerji uygulamaları ve çözümleri hakkında danışmanlık yapılmaktadır.

İşletmelerin Çevre Mevzuatı altında yükümlülüklerini yerine getirebilmelerinde çalışanlara ve yetkililere yönelik Çevre Eğitimleri düzenlenmektedir.


          
                    
                  
        

Comments are closed.