• Atık Yönetimi

  Atıkların etkin yönetimi için; kentsel ve endüstriyel atıkların toplanması, geri kazanımı ve düzenli depolanması, ayırma tesisleri, mekanik-biyolojik ön arıtma, kompostlaştırma, sızıntı suyu arıtımı, sıfır atık yönetimi, tehlikeli atıklar ve entegre atık yönetim sistemleri ile ilgili hizmetler sunmaktayız.
  Daha Fazla
 • Atıksu Yönetimi

  Evsel ve endüstriyel atıksuların yönetiminde; atıksuların arıtılması, geri kazanımı, yenilikçi yöntemlerle arıtma tesisi tasarımı, proses tasarımı, işletme, işletme sorunlarının çözümü, geri kazanım ve enerji eldesi odaklı yeni metotların uygulanması konularında hizmetler sunmaktayız.
  Daha Fazla
 • Enerji

  Doğayla uyumlu sürdürülebilir bir üretim için enerji ve kaynaklarımızı etkin kullanmayı hedefleyen yenilenebilir enerji sistemlerinin geliştirilmesi, atıktan enerji üretimi ve enerji verimliliği alanlarında akademik ve teknik destek hizmetleri sunmaktayız.

  Daha Fazla
 • Projelendirme ve Uygulama

  Yenilikçi anlayışla, çözüm odaklı, müşteriye özel çözüm bakış açısıyla teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, proje ve uygulamalarımızı gerçekleştirmekteyiz.
  Daha Fazla
 • Fizibilite ve Planlama

  Yapılacak projelerin, günümüzde ve gelecekte oluşacak tüm ihtiyaçları karşılamasını hedefleyerek gerekli fizibilite ve planlama hizmetleri sunmaktayız.
  Daha Fazla
 • Eğitim ve Danışmanlık

  Akademik ve Saha Deneyimli personelimiz ile atık yönetimi, atıksu yönetimi ve enerji verimliliği gibi konularda danışmanlık hizmetleri ve eğitimler vermekteyiz.
  Daha Fazla

Comments are closed.