Doğayla uyumlu sürdürülebilir bir üretim için enerji ve kaynaklarımızı etkin kullanmayı hedefleyen yenilenebilir enerji sistemleri, enerji verimliliği alanlarında hizmet sunuyoruz.

Enerji, teknolojinin gelişmesinde, nüfusun artmasında, ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında, ülkelerin sanayileşmesinde önemli ve vazgeçilmez bir unsurdur.

Tükettiğimiz enerjiyi yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile üretiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmak ve sürdürülebilir bir enerji sağlamak için kullanılmaktadır. Günümüzde %80 oranında fosil yakıtlardan elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu oran çevreyi olumsuz etkilemektedir. Çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gün geçtikçe şart olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını; Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Hidrolik Enerji, Biyokütle Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidrojen Enerjisi, Dalga Enerjisi olarak sıralayabiliriz.

Çevreye zarar veren ve bertaraf edilmesi gereken atıklar, yeni teknolojilerle değerli bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerle madde ve enerji döngüsü oluşturularak sürdürülebilir bir değişim hedeflenmektedir. Bu atıklar biyokütle kapsamında yenilenebilir enerji yakıtı olarak kullanılarak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilebilmektedir.


Comments are closed.