Yapılacak projelerde, günümüzde ve gelecekte oluşacak tüm ihtiyaçları karşılamasını hedefleyerek gerekli fizibilite ve planlama hizmetleri sunulmaktadır.

Plan aşamasında olan projelerin, yatırım başlangıç sürecinde gerekli olan ön mühendislik çalışmaları; ilk yatırım ve işletme maliyeti ilişkisi ile yatırım zamanının değer koşullarına uygunluğu konusunda ekonomik ve teknik alanda fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlar birlikte düşünülerek günümüzün gereksinimlerini karşılarken, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar için de gereken alt yapının sağlanması hedeflenmektedir.


          
                    
                  
        

Comments are closed.