Mikrobiyal Gübre Üretimine Yönelik Yeni Projemiz Kabul Edildi

Haberler

Firmamız tarafından TÜBİTAK 1507 – KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI kapsamında sunulmuş olan “Hayvansal Atık İşleme Tesisi Atıksularının Mikrobiyal Gübre Üretiminde Kullanılması” başlıklı projemiz kabul edilmiştir.

Projenin öncelikli hedefi, hayvansal atıksu kullanılarak organik mikrobiyal gübre üretiminin araştırılmasıdır. Çalışma kapsamında hayvansal atıksuların karakterizasyonu, laboratuvar ölçekli kesikli sistemde mikroalg üretimi için optimum şartların belirlenmesi ve optimize edilmiş koşullar altında arazi ölçekli sürekli sistemde mikroalg yetiştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Böylece mikroalgler ile hayvansal atıksu değerlendirilerek çevre kirlenmesinin önüne geçilecektir. Ayrıca yüksek oranda nütrient giderimiyle birlikte yüksek biyokütle konsantrasyonlarına ulaşılması hedeflenmektedir. Bu şekilde hasatlama ihtiyacı oluşmadan doğrudan uygulamanın mümkün olacağı bir ürün elde edilmesi beklenmektedir. Üretilmesi planlanan canlı alg gübresinin muadili ya da benzeri yurt dışından ithal edilmekte milli kaynaklarımız ülkeden dışarıya çıkmaktadır. Bu çalışma ile biyolojik kaynaklarımızdan yerli mikroalgal biyogübre üretimi yapılacak ve katma değer sağlanacaktır.

Read more

Written by:

Comments (0) 16/12/2021 /

Aktan Organik Gübre Tesisimiz Tamamlandı

Haberler

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Karahalil Beldesi sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdürmekte olan AKSÜT Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’ne ait işletmede oluşan hayvansal atıkların işlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla firmamız tarafından kurulan kompost tesisi tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

Tesis bünyesinde sadece işletmeden kaynaklanan atıklar kabul edilmekte olup bu atıklar, modern tekniklerle işlenmekte ve kokusuz, hijyenik ve herhangi bir katkı maddesi ilavesi olmadan kompost üretilmektedir. Tesiste yılda yaklaşık 1000 ton paketlenmeye hazır organik gübre üretimi gerçekleştirilecektir.

Ürün satın almak için Mağaza’mızı ziyaret edebilirsiniz.

Read more

Written by:

Comments (0) 17/03/2020 /

KOSGEB Destekli Yeni Projemiz Kabul Edildi

Haberler

“Hayvansal Atık İşleme Tesis Atıksularının Gazlaştırılması ve Enerji Üretimi Prosesinin Geliştirilmesi” başlıklı projemiz, KOSGEB Yalova İl Müdürlüğü tarafından desteklenmek üzere kabul edilmiştir.

Proje kapsamında organik kirlilik içeriği yüksek hayvansal atıksuların süperkritik su gazifikasyonu prosesi ile gazlaştırılması ve hidrojen üretimi prosesine ait prototip üretiminin gerçekleştirilmesi ve sistem performansının saha çalışmaları ile belirlenmesi hedeflenmektedir.

Read more

Written by:

Comments (0) 17/07/2019 /

Çiftliğim Organik Gübre Tesisimiz Tamamlandı

Haberler

Yalova İli, Altınova İlçesi, Fevziye Köyü sınırları içerisinde faaliyetlerine devam emekte olan Kain Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’ne ait işletmeden kaynaklanan hayvansal atıkların modern teknolojiler kullanılarak kompostlaştırılması ile organik gübre üretimi gerçekleştirilen tesisin kurulumu firmamız tarafından tamamlanmıştır. Üretim tesisi yılda yaklaşık 1.500 ton paketlenmiş gübre üretebilecek kapasitede inşa edilmiştir.

“Çiftliğim Organik Gübre” markasıyla satışa sunulan organik gübre, Türk tarım sektörünün önemli bir ihtiyacının karşılanmasını sağlayacaktır. Tesis, ayrıca hayvansal atıkların faydalı ürünlere dönüştürülmesini sağlayan örnek bir tesis olarak faaliyete başlamıştır.

Ürün satın almak için Mağaza’mızı ziyaret edebilirsiniz.

Read more

Written by:

Comments (0) 20/08/2017 /