Atıksu Yönetimi

Atıksu Yönetimi için yorumlar kapalı 05/05/2021 /

Evsel ve endüstriyel atıksuların yönetiminde; atıksuların arıtılması, geri kazanımı, yenilikçi yöntemlerle arıtma tesisi tasarımı, proses tasarımı, işletme, işletme sorunlarının çözümü, geri kazanım ve enerji eldesi odaklı yeni metotların uygulanması konularında hizmetler sunmaktayız.

Comments are closed.