Atık Yönetimi

Atık Yönetimi için yorumlar kapalı 05/05/2021 /

Atıkların etkin yönetimi için; kentsel ve endüstriyel atıkların toplanması, geri kazanımı ve düzenli depolanması, ayırma tesisleri, mekanik-biyolojik ön arıtma, kompostlaştırma, sızıntı suyu arıtımı, sıfır atık yönetimi, tehlikeli atıklar ve entegre atık yönetim sistemleri ile ilgili hizmetler sunmaktayız.

Comments are closed.